اندرو لنگلی

اندرو لنگلی

اندرو لانگلی متولد سال 1949 ، نویسنده پرکار کتاب هایی برای کودکان است که بیشتر در  زمینه ی تاریخ و محیط زیست می نویسد. او برای کتابهایی در مورد بلایای طبیعی و هیروشیما ، در لیست کوتاه چندین جایزه مهم قرار گرفته است.

کتاب های اندرو لنگلی

اروپا در قرون وسطی