جن گرین

جن گرین

جن گرین (زاده ۱۹۵۵) نویسنده بریتانیایی کتاب‌های غیرداستانی برای کودکان و بزرگسالان است. او بیش از 300 عنوان نوشته است. جن گرین در یک خانواده یهودی متولد شد و دکترای خود را در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه ساسکس دریافت کرد. پس از کار در انتشارات از سال 1981 تا 1996، او یک نویسنده تمام وقت شد. در سال‌های 2012-2013 او عضو صندوق ادبی سلطنتی در دانشگاه ساسکس بود. او در ساسکس داونز زندگی می کند.

کتاب های جن گرین