ایزابل توماس

ایزابل توماس

ایزابل توماس (متولد سال 1980) نویسنده انگلیسی کتابهای علمی برای کودکان است. او بیش از 150 کتاب نوشته است. او نویسنده مجلات Whiz Pop Bang و The Week Junior Science + Nature ، مجلات علمی کودکان برای بریتانیا است.

کتاب های ایزابل توماس

من غمگینم


من مهربانم


من خجالتی ام


من حسودم


من به خودم می بالم


من خوشحالم


من نگرانم