پل وینوگرادف

پل وینوگرادف

سر پل گاوریلوویچ وینوگرادوف متولد 18 نوامبر 1854 و درگذشته 19 دسامبر 1925 ، مورخ و محقق قرون وسطایی روسی - بریتانیایی بود.او در كوستروما متولد شد و در دانشگاه مسكو تحصیل كرد و در آنجا تحت نظر واسیلی كلیوچفسكی در رشته تاریخ تحصیل كرد. وی پس از فارغ التحصیلی در سال 1875 ، برای ادامه تحصیل در برلین بورسیه شد ، جایی که تحت نظر تئودور مومسن و هاینریش برونر تحصیل کرد.

کتاب های پل وینوگرادف

عقل سلیم در حقوق