مایک فیشر

مایک فیشر

مایک فیشر یک مشاور آموزش دیده، تسهیلگر و مشاور مدیریت خشم و بنیانگذار انجمن مدیریت خشم انگلیس (BAAM) است که از مبتلایان به خشم در سراسر جهان پشتیبانی می کند. وی در کار خود بر چگونگی استرس بر عصبانیت تمرکز کرده و راه حل هایی برای کاهش این مسئله ارائه می دهد.

کتاب های مایک فیشر

پیروزی بر خشم