آرتور رابرت پیکاک

آرتور رابرت پیکاک

آرتور رابرت پيكاك (1924–2006) یک متکلم ، بیوشیمیست و متخصص الهیات انگلیسی بود. او در واتفورد انگلیس متولد شد و در مدرسه گرامر واتفورد برای پسران ، کالج اکستر ، آکسفورد و دانشگاه بیرمنگام تحصیل کرد. وی از سال 1948 تا سال 1959 در دانشگاه بیرمنگام تدریس کرد و به عنوان مدرس بیوشیمی در دانشگاه آکسفورد و عضو و مربی کالج سنت پیتر منصوب شد.

کتاب های آرتور رابرت پیکاک

در جستجوی خدا