دویت اچ پارکر

دویت اچ پارکر

دويت اچ.پاركر (17 آوریل 1885–1949) استاد فلسفه در دانشگاه میشیگان بود. پاركر آثاري را در زمينه متافيزيك ، زيبايي شناسي و اخلاق منتشر كرد.

کتاب های دویت اچ پارکر

مبانی زیبایی شناسی