پیتر تامس گیچ

پیتر تامس گیچ

پیتر توماس گیچ (Peter Thomas Geach) (۲۰۱۳–۱۹۱۶) فیلسوفی بریتانیایی بود. گیچ از شارحانِ آثار توماس آکویناس و گوتلوب فرگه است. کتاب او در مورد افعالِ ذهنی (۱۹۵۷) از آثار کلاسیک است و دفاع او از نسبی‌بودنِ رابطهٔ این‌همانی مشهور است.
گیچ از سال ۱۹۴۱ همسرِ الیزابت انسکوم بود.

کتاب های پیتر تامس گیچ

عقل و بحث