شیم شیمل

شیم شیمل

آثار هنری شیم شیمل (متولد 1954 ، توسان ، آریزونا ، ایالات متحده) به دلیل زیبایی و پیام محیطی خود، در سراسر جهان با عشق مورد استقبال قرار گرفته است. او هنرمند / نویسنده سه کتاب قبلی کودکان است: عزیزان کودک زمین، نامه ای از خانه، کودکان زمین، به یاد داشته باشید و خانواده زمین می باشد.

کتاب های شیم شیمل