لی وارد لاو

لی وارد لاو

لی واردلاو (متولد 20 نوامبر 1955، سالینا، کانساس، آمریکا) نویسنده چندین کتاب کودک است، از جمله 101 راه برای ذله کردن معلم خود ، 101 راه برای ذله کردن والدین و دیدن شما در سپتامبر. لی وارد لاو در سال 2015 ، Won Ton و Chopstick را با تصویرگر یوجین یلچین منتشر کرد.

کتاب های لی وارد لاو