پروین جلوه نژاد

پروین جلوه نژاد

پروین جلوه نژاد در سال ۱۳۳۲ در اصفهان زاده شد. وی فارغ التحصیل رشته ادبیات انگلیسی و از مترجمان و نویسندگان کودک و نوجوان است. جلوه نژاد در سال ۱۳۷۲ وارد شورای کتاب کودک شد و از سال ۱۳۷۴ به مدت شش سال به عنوان بررس کتاب های کودک و نوجوان با شورا همکاری کرد.نخستین کتاب وی در سال 1375 با عنوان «قشنگترین داستان های دنیا» در دو جلد از سوی نشر فرزانگان منتشر شد. پس از آن کتاب «غذای طبیعی کودک» را از سوی نشر گلریز به چاپ رساند.

کتاب های پروین جلوه نژاد

دنیای بدون جنگ


گمشدگان -کتاب ششم


گمشدگان-کتاب پنجم


خانه به دوش


گمشدگان - کتاب اول


گمشدگان-کتاب چهارم


گمشدگان-کتاب سوم


دو قلوها


گمشدگان - کتاب دوم