متیو بی کرافورد

متیو بی کرافورد

متیو کرافورد نویسنده آمریکایی و محقق موسسه مطالعات پیشرفته فرهنگ در دانشگاه ویرجینیا است. کرافورد به عنوان دانشجوی کارشناسی در رشته فیزیک تحصیل کرد ، سپس به فلسفه سیاسی روی آورد. وی دکترای خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. او ویراستار The New Atlantis و همچنین یک مکانیک موتور سیکلت است. 

کتاب های متیو بی کرافورد

فیلسوفی در تعمیرگاه