مونیکا رامیرز باسکو

مونیکا رامیرز باسکو

دکتر مونیکا رامیرز باسکو (متولد: 1950) روانشناس بالینی، مدیر دستیار سیاست، برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل علوم در دفتر تحقیقات بهداشت زنان در انستیتوهای ملی بهداشت است.

کتاب های مونیکا رامیرز باسکو