اکرم قاسم پور

اکرم قاسم پور

اکرم قاسم پور متولد سال 1342، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی داستانهای تخیلی, داستانهای کودکان و نوجوانان, داستانهای حیوانات, ... می باشد.

کتاب های اکرم قاسم پور

سنجاب دم کوتاه