کریستین جونز

کریستین جونز

کریستین جونز نویسنده برنده جایزه کتاب برای کودکان خردسال است. کتاب تصویری او Lacey Walker ، Nonstop Talker برنده جایزه Gelett Burgess 2013 و برنده جایزه کتاب Midwest Book بود و سلام، خداحافظ و یک دروغ بسیار کوچک به عنوان یکی از 100 کتاب برتر کودک توسط سایت محبوب والدین babble.com در لیست قرار گرفت. کریستین با همسر و سه دخترش در مانکاتو، مینه سوتا زندگی می کند.

کتاب های کریستین جونز

چغلی بی چغلی


جغد پر حرف