عباس معدن دار آرانی

عباس معدن دار آرانی

عباس معدن‌دار آرانی متولد سال 1343، در حوزه آموزش و پرورش فعالیت دارد و در دانشگاه تدریس می‌کند. از این نویسنده کتاب‌های «آموزش خانواده (هفت مفهوم بنیادی)»، «آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه: چشم‌اندازهای نوین»، «مهارت‌های زندگی فراگیر-محور: راهنمای عملی برای اولیا و مربیان» و ... به چاپ رسیده است.

کتاب های عباس معدن دار آرانی

آموزش و توسعه