جی آی وگنر

جی آی وگنر

جی آی وگنر با همسر محبوب خود، دختر فوق العاده زیبا و تازه به دنیا آمده آنها، دو گربه نارنجی بسیار بزرگ و یک وام رهنی به همان اندازه چشمگیر در لبه جنگلی در نزدیکی فرانکفورت، آلمان زندگی می کند. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آکسفورد است که دوست داشت عضوی از جامعه کالج مسیحی باشد.

کتاب های جی آی وگنر

افسانه ی ستاره نورد