امیر همتی

امیر همتی

استاد امیر همتی متولد سال 1373، علم خودشان را به صورت الهامی دریافت کردند و هیچ گونه مدرک دانشگاهی مرتبط با روانشناسی ندارند اما بسیار از روانشناسان و پزشکان معتبر با ایشان مشاوره داشتند و نتایج خاص این دوستان در قالب نتایج در کانال و سایت قابل مشاهده است  .  مدرک علمی استاد همتی رتبه برتر مهندسی مکانیک در دانشگاه های تهران هس و هم اکنون کسب و کاری در همین حوزه هم دارند. علاقه بسیار شدید به بحث موفقیت باعث شد چندین و چند بار درخواست انصراف از دانشگاه بزنند اما چون بورسیه بوند این درخواست رد شد. بعد از مکاتبات فهمیدند باید همزمان به تدریس اصول موفقیت بپردازند و رشته دانشگاهی رو در اولویت دوم قرار دهند این جرقه باعث شد در حین تحصیل برای تجربه شخصی وارد زمینه کار شوند و با کسب تجربه واقعی در کسب و کار های مختلف به عنوان نیروی ساده با جهان آگاهی خداوند آشنا شوند. استاد همتی از صفر شروع کردند. از شغل ساده کارگری در میدان تجریش با تجارب بزرگ آشنا شدند و بعد از ۲۴ ماه الهامات کتاب فراسو قلب استاد همتی  را زنده کرد. این زمانی بود که ایشان ۲ سال در دانشگاه بودند و تجربیات را به دانشجو انتقال می‌داند و نتایج بزرگ گرفته بودند. این نتایج نشانه های الهی بود که تایید شد و  با نگارش کتاب فراسوی شفای زندگی آغاز رسالت بزرگ گروه بین المللی امیرهمتی آغاز شد .

کتاب های امیر همتی