جان مانوئل کوک

جان مانوئل کوک

جان مانوئل کوک (۱۱ دسامبر ۱۹۱۰–۱۹۹۴) استاد تاریخ باستان و باستان‌شناسی دانشگاه بریستول بود. از آثار او می‌توان به شاهنشاهی هخامنشی اشاره کرد. مانوئل کوک در جنگ جهانی دوم در یونان سرباز بوده و در آنجا شیفتگی بیشتری به یونان یافت. سپس از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۴ مدیر مدرسه باستان‌شناسی بریتانیا در آتن شد و آنگاه از ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۶ سمت استادی تاریخ و باستان‌شناسی را در دانشگاه بریستول به عهده گرفت.

کتاب های جان مانوئل کوک

شاهنشاهی هخامنشی