وستا سرخوش کرتیس

وستا سرخوش کرتیس

وستا سرخوش کرتیس مجری سکه های خاورمیانه در موزه بریتانیا است. او مدیر مشترک پروژه بین المللی سکه پارتی، Sylloge Nummorum Parthicorum (SNP) و سردبیر مشترک سری SNP است. کورتیس مدیر افتخاری انستیتوی مطالعات انگلیس است. او با جان کورتیس مدیر عامل بنیاد میراث ایران و موزه نگهبان پروژه های ویژه خاورمیانه ازدواج کرده است. کورتیس چهار بار در پنل های خبره In Our Time شرکت کرده است.

کتاب های وستا سرخوش کرتیس

برآمدن اسلام


عاشقانه ها


پارتیان