مهدی ایران نژاد پاریزی

مهدی ایران نژاد پاریزی

مهدی ایران‌نژادپاریزی متولد سال 1314، دارای ليسانس علوم اداري از دانشگاه تهران (با امتياز عالي 1348)، فوق ليسانس مديريت دولتي از دانشگاه اكلاهما- آمريكا (1358)، دكتري مديريت دولتي از دانشگاه اكلاهما- آمريكا (1367) می باشد. وی داراي سوابق تدريس به مدت 11 سال در وزارت آموزش و پرورش، داراي مشاغل مديريتي، تحقيقاتي و كارشناسي در بانك مركزي، عضو هيات علمي، معاون آموزشي و معاون علمي و پژوهشي در مؤسسه عالي بانك‌داري ايران، عضو هيأت علمي / صنعتي و سرپرست (به مدت يك سال)، و معاون آموزشي مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت وابسته به وزارت نيرو (جمعا متجاوز از 15 سال) می باشد.

کتاب های مهدی ایران نژاد پاریزی