محمودرضا سازواری

محمودرضا سازواری

محمودرضا سازواری متولد سال 1366، عضو هیات علمی دانشگاه می باشد و از سال ۱۳۷۱ در تمامی مقاطع تحصیلی شروع به تدریس کرده است.

کتاب های محمودرضا سازواری

پند ققنوس