عبدالمجید زنگویی

عبدالمجید زنگویی

عبدالمجید زنگویی در سال ۱۳۱۶ در بوشهر متولد شد و تا دوره دبیرستان را در زادگاهش سپری کرد . در سال ۱۳۳۶ به دانشگاه شیراز راه یافت و در سال ۱۳۳۹ موفق به دریافت لیسانس زبان و ادبیات فارسی شد . وی در سال  ۱۳۴۲ به استخدام دادگستری در آمد . وی سرانجام در سال ۱۳۷۸ بازنشسته شد . زنگویی یکی از بزرگترین گردآورندگان اشعار کلاسیک و معاصر بوشهر می باشد و تا کنون کتابهای متعددی درباره شاعران بوشهری و اشعارشان منتشر کرده است . زنگویی خود شاعر می باشد و صاحب چندین دفتر شعر است . وی از جمله بزرگترین فایز شناسان ایران به شمار می رود و متن انتقادی دیوان اشعار فایز را برای اولین بار منتشر کرده است .

کتاب های عبدالمجید زنگویی

ترانه های فایز