تاد هنری

تاد هنری

تاد هنری بنیانگذار و مدیر عامل Accidental Creative است، یک مشاوره که به سازمان ها کمک می کند ایده های درخشان تولید کنند. او نویسنده خلاقیت تصادفی است و یک پادکست برتر تجاری به همین نام را اداره می کند. او یک سخنران، مشاور و مربی مورد جستجو است. او در سین سیناتی زندگی می کند.

کتاب های تاد هنری

بیهوده نمیر