رامش بالسکار

رامش بالسکار

رامش اس. بالسکار (25 مه 1917 - 27 سپتامبر 2009) شاگرد مرحوم سری نیسارگاداتا ماهاراج، استاد مشهور آدوایتا بود. از اوایل کودکی، بالسکار به سمت آدویتا، تعلیماتی غیرواقعی، به ویژه آموزه های رامانا ماهارشی و وی وو وی، گرایش پیدا کرد. وی بیش از 20 کتاب نوشت، رئیس بانک هند بود و تا اندکی قبل از مرگ وی روزانه در خانه خود در بمبئی پذیرای مهمان بود.

کتاب های رامش بالسکار

آدوایتا در ذن و تائو