آتمان این راوی

آتمان این راوی

آتمان اين راوي یک روح مجسم است که تنها مأموریتش در زندگی کمک به مردم برای درک حقیقت است. وی در 15 اکتبر 1966 در بنگلور متولد شد. راوی ملوانی در سن بسیار جوانی مهارت کسب و کار را کسب کرد و به یک تاجر بسیار موفق تبدیل شد که با فروشگاههای KidsKemp ، Big KidsKemp و Kemp Fort انقلابی در خرده فروشی در هند ایجاد کرد.

کتاب های آتمان این راوی

قانون کارما