سوامی نیرانجاناندا ساراسواتی

سوامی نیرانجاناندا ساراسواتی

سوامی نیرانجاناناندا ساراسواتی (متولد 14 فوریه 1960) جانشین ساتیاناندا ساراسواتی، بنیانگذار یوگای ساتیاناندا است، که هماهنگی جهانی یوگای ساتیاناندا را در سال 1988 به نیرانجاناناندا منتقل کرد. نیرانجاناناندا در Rajnandgaon ، Chhattisgarh ، هند متولد شد، از نظر تولد، پیروان او یوگی قلمداد می شوند. توسط استاد خود ساتیاناندا "Niranjan" (یک فرد بی رنگ) نامگذاری شد. وی آموزش خود را در مدرسه یوگای بیهار در هند در چهار سالگی با استفاده از یوگا-نیدرا و تمرین سایر تکنیک های یوگا آغاز کرد. در سن ده سالگی، او به عنوان یک سانانیاسی آغاز شد و پس از آن به مدت یازده سال در خارج از کشور زندگی کرد. از سال 1971، وی به طور گسترده تور اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی را گشت. این تجربه به او فهمی از ذهن و جامعه غربی داد. در سال 1983 به هند بازگشت و به عنوان رئیس مدرسه یوگا بهار منصوب شد. برای یازده سال آینده ، وی فعالیت های تحقیق و توسعه را در Ganga Darshan ، Shivananda Math و بنیاد تحقیقات یوگا پیشگامی کرد.

کتاب های سوامی نیرانجاناندا ساراسواتی