آن هاینریش

آن هاینریش

آن هاینریش نویسنده آمریکایی بیش از 200 کتاب برای کودکان و بزرگسالان است. کتاب های او در زمینه های تاریخ و فرهنگ ایالات متحده و جهان ، علم و طبیعت و دستور زبان انگلیسی می باشد. آن همچنین ویراستار کتاب کودک و نویسنده تبلیغات نیز بوده است.

کتاب های آن هاینریش

گراردوس مرکاتور