شیو کومار

شیو کومار

شیو کومار باتالوی (8 اکتبر 1937 - مه 1973) شاعر ، نویسنده و نمایشنامه نویس هندی پنجابی زبان بود. او بیشتر به خاطر اشعار عاشقانه اش مشهور بود. 

کتاب های شیو کومار

داستانهایی از کلیله ودمنه