دایانا کوپر

دایانا کوپر

دایانا کوپر (متولد 7 سپتامبر 1940 ، گرینویچ ، کانتیکت ، ایالات متحده) در سراسر جهان به عنوان بانوی فرشته شناخته می شود و تعداد زیادی از کتاب های پر فروش را در دست چاپ دارد. او مرتباً به مسافرت می رود، با سخنرانی و کارگاه های آموزشی، مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی صحبت می کند.

کتاب های دایانا کوپر

فرشتگان


هستی ات را برافروز