مارتا دیویس

مارتا دیویس

مارتا دیویس ، دکتر روانشناس ، در بخش روانپزشکی در مرکز پزشکی Kaiser Permanente در سانتا کلارا ، کالیفرنیا مشغول به کار است. او بیش از سی سال ، قبل از بازنشستگی ، روان درمانی فردی ، زوجین و گروهی انجام می داد. او همچنین نویسنده ی چندین کتاب است.

کتاب های مارتا دیویس