گائتان پیکون

گائتان پیکون

گائتان پیکون (Gaëtan Picon) (19 سپتامبر 1915 - 6 آگوست 1976) نویسنده فرانسوی، مقاله نویس، منتقد هنر و ادبیات و مورخ هنر و ادبیات بود. وی مدیر مركور فرانسه و مدیر كل هنر و ادبیات زیر نظر آندره مالرو بود. وی مدخلی را برای دائره المعارف جهانی برای ناشر سوئیسی آلبرت اسکیرا نوشت.

کتاب های گائتان پیکون

آندره مالرو