رابرت بیزلی

رابرت بیزلی

رابرت بیزلی یکی از مشهورترین نویسندگان ورزش کشور است و به دلیل شکستن داستان های بزرگ و اختصاصی و مصاحبه های پویا با برخی از بزرگترین نامهای ورزش شهرت دارد. رابرت بیزلی نویسنده ورزشی است و 30 سال تجربه روزنامه نگاری دارد.

کتاب های رابرت بیزلی

ژوزه مورینیو