آیرون ریدلی

آیرون ریدلی

آرون ریدلی (متولد 31 ژوئیه 1962) مدرس ارشد فلسفه و مدیر وابسته مرکز فلسفه پس از تحلیل در دانشگاه ساوتهمپتون انگلستان است. از کتابهای وی می توان به موسیقی، ارزش و علاقه ها و تبارشناسی نیچه از کورنل اشاره کرد.

کتاب های آیرون ریدلی

نیچه در هنر