جان مکللند

جان مکللند

جان اس. مکللند مدرس ارشد سیاست در دانشگاه ناتینگهام است. وی پست های نظارتی در دانشگاه ایندیانا در بلومینگتون و دانشگاه ایالتی ساکرامنتال کالیفرنیا داشته است. وی چند کتاب نیز منتشر کرده است.

کتاب های جان مکللند