بپتیست دی پیپ

بپتیست دی پیپ

بپتیست دی پیپ (Baptist de Pape) (متولد بلژیک) وکیل، نویسنده و فیلمساز است که به دور دنیا سفر کرده و با بزرگترین معلمان جهان در فیلم و کتاب قدرت دل مصاحبه کرده است.

کتاب های بپتیست دی پیپ

قدرت دل