پل فرهائگ

پل فرهائگ

پل فرهائگ (متولد روسلر ، 5 نوامبر 1955)، استاد بلژیکی روانشناسی بالینی و روانکاوی است. در سال 1978 ، فرهائگ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه گنت (RUG) شد. در سال 1985، دکترای خود را در روانشناسی بالینی (RUG) و در سال 1992 دکترای ویژه روانشناسی (RUG) را به دست آورد. وی آموزشهای اولیه روانکاوی خود را در مدرسه روانکاوی بلژیک (تحلیلگر آموزش جی شوت) و سپس در Ecole de la Cause Freudienne (پاریس-بروکسل) دید.

کتاب های پل فرهائگ

عشق در زمانه ی تنهایی