کلاوس موگنسن

کلاوس موگنسن

كلاوس موگنسن نویسنده ، مترجم و ویراستار اهل دانمارک است. او تا کنون چند کتاب از جمله رمان و کتاب های غیر داستانی منتشر کرده است.

کتاب های کلاوس موگنسن

انسان خلاق