یوفه راونسکو

یوفه راونسکو

یوفه راونسکو (متولد 1934) یک پزشک دانمارکی، محقق مستقل و استادیار سابق و پزشک در دانمارک و سوئد است. در سالهای اخیر، او به دلیل پرسش از اجماع علمی در مورد فرضیه چربی شناخته شده است. راونسکو در کپنهاگ دانمارک متولد شد و در سال 1961 دکترای پزشکی خود را از دانشگاه کپنهاگ دریافت کرد. طی هفت سال بعد، وی در بخشهای مختلف جراحی، جراحی شناسی، اعصاب، اطفال و پزشکی در دانمارک و سوئد کار کرد. وی سپس مطالعات علمی را در بخشهای نفرولوژی و شیمی بالینی در بیمارستان دانشگاه لوند در لوند، سوئد آغاز کرد. وی در سال 1973 به دکترای فلسفه (متخصص طب داخلی و نفرولوژی) در آنجا اعطا شد و از سال 1975 تا 1979 استادیار گروه نفرولوژی دانشگاه بود. از سال 1979 وی یک محقق مستقل و بدون وابستگی دانشگاه بود.

کتاب های یوفه راونسکو