جرالد آی نیرنبرگ

جرالد آی نیرنبرگ

جرالد اروین نیرنبرگ (27 ژوئیه 1923 - 19 سپتامبر 2012) یک وکیل، نویسنده و متخصص آمریکایی در استراتژی مذاکره و ارتباطات بود. فوربس به دلیل اکتشاف در استراتژی ها و تاکتیک های مذاکره و همچنین ده ها سال کار در انتشار این فلسفه که "در یک مذاکره موفق، همه برنده می شوند"، نیرنبرگ را "پدر آموزش مذاکره" نامید. وی 22 کتاب در این زمینه منتشر کرد و در سال 1966 موسسه مذاکره را بنیان نهاد و در آنجا میراث دولت، شرکت ها و اصلاحات سازمانی غیرانتفاعی را بر اساس ایده های خود در مورد تأثیر مذاکره بر زندگی همه آغاز کرد. سه اصل اصلی فلسفه نیرنبرگ صبور بودن است. تلاش برای تأمین نیازهای حزب مخالف به منظور ایجاد روابط پایدار که همه احزاب احساس کنند "پیروز شده اند". و با پذیرفتن این واقعیت که منطق همیشه به موفقیت در مذاکره منجر نمی شود، ناامیدی را در همه مذاکرات محدود کند. نیرنبرگ همسری به نام ژولیت را ترک کرد که سه فرزند پسر داشت: روی ، راجر و جورج.

کتاب های جرالد آی نیرنبرگ