محمدسرور مولایی

محمدسرور مولایی

محمد سرور مولایی (متولد ۱۳۲۴ در غزنی) پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی اهل افغانستان است. او در سال ۱۳۵۵ از دانشگاه تهران دکترا گرفت.

کتاب های محمدسرور مولایی

دیوان بیدل غزلیات


کمند بر کوه


گنج روز نیاز