ناتان یاکاولیویچ آیدلمان

ناتان یاکاولیویچ آیدلمان

ناتان یاکاولیویچ آیدلمان (1930 در مسکو - 1989 در مسکو) نویسنده و مورخ روس بود. او چندین کتاب در مورد زندگی و کار الکساندر پوشکین ، سرگئی موراویوف-آپوستول و میخائیل لونین و مورخ نیکلای میخائیلویچ کارامزین نوشت. 

کتاب های ناتان یاکاولیویچ آیدلمان

توطئه علیه تزار