لوکرس

لوکرس

تیتوس لوکرتیوس کاروس یا لوکرس، شاعر و فیلسوف اپیکورگرای اهل روم باستان بود. احتمال داده می‌شود که در ۹۹ پیش از میلاد به دنیا آمده باشد و در ۵۵ پیش از میلاد درگذشته باشد. از جملهٔ آثار به‌جامانده از لوکرتیوس، می‌توان به منظومهٔ بلند در طبیعت اشیا اشاره کرد که در آن به نظریهٔ اتمی قدیم پرداخته‌است. یکی از دهانه‌های ماه به یاد او نام‌گذاری شده‌است.
وی حامی فلسفه اپیکور و از دوستان سیسرون (سخنور نامور روم) بود. درباره چگونگی مرگ او چندان اطلاعی در دست نیست اما در یکی از روایت‌ها چنین آمده که او جهانی آرمانی و بهتر برای مردمان آرزو می‌برده، و در این راه از دژخویی‌ها و نامردمی‌های تیره‌اندیشان خسته شده و در چهل و سه سالگی با خودکشی، به زندگی خود پایان داده‌است.

کتاب های لوکرس

درباره طبیعت