ژرژ آلدلس

ژرژ آلدلس

ژرژ آلداس در 14 آگوست 1917 در ژنو ، ژنو ، سوئیس متولد شد. او نویسنده ای بود که به خاطر La mort de Mario Ricci (1983) ، Jean-Luc persécuté (1966) و Roads of Exile (1978) شناخته شد. وی در 24 اکتبر 2010 در لو مونت سور لوزان ، وود ، سوئیس درگذشت.

کتاب های ژرژ آلدلس

سقراط و مسیح