عبدالقادر گیلانی

عبدالقادر گیلانی

عبدالقادر گیلانی (۱۰۷۷–۱۱۶۶ م) با نام کامل عبدالقادر بن صالح جنگی‌دوست گیلانی،[۱] عارف، صوفی، محدث، و شاعر ایرانی سده پنجم و ششم قمری بود.[۲] وی بنیادگذار سلسله تصوف قادریه (منتسب به عبدالقادر) بود.

کتاب های عبدالقادر گیلانی

سرالاسرار


رسائل عبدالقادر گیلانی