ایسا بریگز

ایسا بریگز

ايسا بریگز، بارون بریگز (7 مه 1921 - 15 مارس 2016) یک مورخ انگلیسی بود. وی یک متخصص برجسته در دوره ویکتوریا و برجسته ترین مورخ پخش در انگلیس بود. بریگز در طول فعالیت طولانی و پربار خود به دلیل بررسی جنبه های مختلف تاریخ مدرن انگلیس، به رسمیت جهانی رسید. او در سال 1976 به عنوان همتای زندگی شناخته شد.

کتاب های ایسا بریگز