نصرت الله صفاییان

نصرت الله صفاییان

دکتر نصرت الله صفاییان متولد سال 1323، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران می باشد. حوزه های تخصصی وی دریای خزر, ادواردی, اسیب پذیری, ایران, بیوم, توسعه, ذخیره گاه زیست کره, محیط زیست, مدل تخریب, میانکاله و ... است.

کتاب های نصرت الله صفاییان