حبیب الله سلطانپور

حبیب الله سلطانپور

در سال ١٣۵۶ درست یک سال قبل از انقلاب وارد دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی شدم و در سال ١٣٧۴ در رشته ی ارتودونسی از آکادمی پزشکی سن پطرزبورگ فارغ التحصیل شدم پایان نامه ای تحت عنوان تشخیص و درمان بعضی از أشکال کلاس تری نوشتم که نظر اساتید و دانشجویان را بسیار جلب نمود.

کتاب های حبیب الله سلطانپور