رضا جنیدی

رضا جنیدی

رضا جنیدی متولد سال 1357، روانشناس ایرانی می باشد.

کتاب های رضا جنیدی

تکنیکهای عملیات روانی