ادوارد جیمز

ادوارد جیمز

ادوارد فردریک جیمز (متولد 14 مه 1947) دانشمند بریتانیایی تاریخ قرون وسطی و داستان های علمی تخیلی است. وی استاد برجسته تاریخ قرون وسطی در دانشگاه کالج، دوبلین است. جیمز در Solihull ، Warwickshire متولد شد. وی لیسانس خود را (Oxon) 1968 دریافت کرد. وی تدریس را در سال 1970 در کالج دانشگاه، دوبلین آغاز کرد.
جيمز از سال 1970 تا 1978 یک مدرس و سپس مدرس دانشگاه، در گروه تاریخ قرون وسطی، کالج دانشگاهی دوبلین بود. و همچنین مدیر مرکز مطالعات قرون وسطایی، دانشگاه یورک از سال 1990 تا 1995.
وی از سال 1995 تا 2004 استاد تاریخ قرون وسطی در دانشگاه ردینگ بود و مدیر مرکز تحصیلات تکمیلی قرون وسطایی ، 1999-2001 بود.
جيمز در مورد تاریخ اواخر روم و اوایل قرون وسطی تحقیق کرده است. تاریخ بربرها، به ویژه فرانک ها ؛ نوشته های گریگوری تور (که وی نیز ترجمه کرده است) ؛ و تاریخ ادبیات علمی تخیلی ، خیالی و مدینه فاضله. وی از سال 2004 تا زمان بازنشستگی در سال 2012 استاد تاریخ قرون وسطی در دانشکده تاریخ دانشگاه کالج دوبلین بود.

کتاب های ادوارد جیمز

تاریخچه ادبیات فانتزی